ترتیب کن

        ترتیب کن        
        دستگاه ترتيب کن برای ترتيب اوراق تا سايز ٤٥ x ٣٢        
        دارای ١٠ یا ١٢ سينی ورودی        
        سرعت ترتيب ٤٢٠٠ دسته در ساعت        
        قابل برنامه ريزی برای زيره گذاری دسته ها        
        قابل اتصال به برج B برای افزايش تعداد سينی تا ٢٤ عدد        
        قابل اتصال به دستگاه مجله زن و برش        

مشخصات

        ترتیب کن    
        با سیستم مکش    
        مناسب برای کاغذهای گلاسه و نازک    
        از ۲۵ تا ٣٠٠ گرم    
        تا سايز ٤٥ x ٣٢ سانتی متر    
        حداکثر سرعت ۷۲۰۰ دسته در ساعت    

مشخصات