خط تا و پرفراژ

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و پرفراژ
قابل برنامه ریزی جهت ایجاد خط تا
و پرفراژ عرضی، پرفراژ طولی به صورت موضعی
حداقل فاصله خط تا ۳ میلیمتر

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و پرفراژ کاغذ تا عرض ٧٥ سانتی متر
مجهز به ٢ شافت برای ايجاد خط تا در فواصل نزديک
دارای سينی آسانسوری کاغذ
و کمپرسور جهت مکش کاغذ

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و تاکن
برای کاغذ ۱۰۰ تا ۴۰۰ گرم
تا سایز ۳۷۵x۱۰۰۰ میلیمتر
با تکنولوژی جدید برای خط تا
با سرعت ۶۰۰۰ برگ A4 در ساعت
سرعت مستقل از تعداد خط تا

تاکن
دو دستگاه تاکن عمود بر هم
برای تاهای ترکیبی
مجهز به سينی آسانسوری
تغذيه کاغذ با مکش هوا

مشخصات

        تاکن        
        دستگاه کاغذ تاکن با سرعت بالا        
        با سيستم ورودی مکش هوا        
        همراه ٢ یا ٤ پليت با قابليت تنظيم اتوماتيک        
        قابل استفاده با يک دستگاه آپشن جهت تای عرضی        

مشخصات